Láčkovice australská - pěstování

Při psaní této stránky, jsem se opíral především o publikaci "Masožravé rostliny - Podrobný návod na pěstování" od Kamila Páska. Pro podrobnější informace, doporučuji tuto knihu zakoupit. Více informací o knihách naleznete na stránce věnované literatuře o masožravých rostlinách.

Stručný přehled

polostín (východní, jižní nebo západní okno)
čistá vláknitá rašelina
17°C - 25°C
7°C - 15°C
70% - 85%
minimální, shora nebo do podmisky
žádné!
není nutné

 


 

Druhy

Tento druh je zastoupen pouze jediným zástupcem Cephalotus follicularis (láčkovice australská).

Nádoby

Nejlépe se hodí plastové nebo glazurované nádoby o průměru trochu větším, než je samotná rostlina - cca. 10 - 15 cm.

Osvětlení

Při pěstování vždy vycházíme z přírodního stanoviště rostliny. Láčkovice má ráda rozptýlené denní světlo nebo spíše polostín. Během dne může být i na pár hodin zcela osluněna - míra oslunění udává intenzitu zbarvení pastí (pro úplné zbarvení pastí postačuje polostín). V zimním období, ale i přes léto lze rostlinu pěstovat úspěšně pod umělým osvětlením.
Časně z jara, kdy rostlinku dáváme na její letní stanoviště, je opravdu nutné ji přistínit, aby se hned na slunci nespálila.
 
!! Pozor, je nutné dávat pozor na přehřátí rostlin hlavně v polozavřených nádobách !!

Substrát

Pro láčkovici je nejvhodnější vzdušnější substrát. Můžeme použít čistou vláknitou rašelinu nebo přimíchat křemičitý písek nebo drcený polystyren v poměru 2-3 : 1. Na škodu není ani přidání živého nebo sušeného rašeliníku.

Teplota

Pokud vycházíme z přírodního stanoviště láčkovice, optimální teplota by byla okolo 15°C. Láčkovici lze však s úspěchem pěstovat při teplotách v rozmezí 17°C - 25°C nejlépe s nočními poklesy cca o 10°C méně. Při nižších teplotách (dlouhodoběji pod 10°C) rostlina omezuje svůj růst.

Vlhkost

Doporučuje se vlhkost v rozmezí 70% - 85% a mírné větrání. U láčkovice se v přírodní lokalitě vyskytují velmi často husté mlhy. Rostlinu je proto vhodné v podvečer rosit.

Zalévání

Protože v přírodní lokalitě se vyskytují velmi často husté mlhy a je tím zajištěna velmi vysoká vlhkost vzduchu, tak rostliny nepotřebují příliš mnoho vody z půdy. Zaléváme jen střídmě tak, aby substrát byl jen vlhký - ne přemokřený! V létě a zimě omezíme zálivku na nezbytné minimum, na jaře a na podzim rostlinky můžou stát ve vodě, ale musí být dobře provedena drenáž v květníku. K zalévání doporučuji používat vodu měkkou - dešťovou nebo destilovanou. Tvrdou a vápenitou vodu z vodovodní sítě nelze doporučit. V některých případech, můžete zalévat i převařenou a dobře odstátou vodou z vodovodní sítě - to moc nedoporučuji (obsahuje minerální látky, které postupně znehodnocují substrát).
 
!! Pozor, nezalévat tvrdou a vápenitou vodou z vodovodní sítě, rostlina tak může brzy zajít !!

Škůdci

Rostlinku mohou napadnout běžní škůdci, na které je vhodné použít příslušný insekticid. Při trvalém přemokření substrátu je možné uhnívání kořenů. V případě vysokých teplot se může vyskytnout hniloba - použijte fungicid (např. Previcur).

Pasti

Pasti, tak jako u všech rostlin mají omezenou životnost. Když pomalu začínají od konečků usychat, neznamená to nic jiného, než že je past stará. Je to normální jev, takže se ničeho nemusíte bát. To samé se týká olistění. Až past nebo list uschne celý, doporučuji ho kousek od kmínku rostliny odstranit. Staré pasti nepůsobí moc hezkým dojmem, ale hlavně předejdete možným plísním, které se na ní mohou vyskytnout.

Květy

Květy jsou drobné, bělavé, pravidelné, šestičetné, oboupohlavné, seskupené v hustém vrcholičnatém květenství na dlouhém stvolu. Kalich je složen ze 6 lístků srostlých na bázi, koruna chybí. Tyčinek je 12, ve dvou kruzích.

Semena

Dozrávají v mnohosemenných tobolkách až na podzim. Jsou světle hnědá, ledvinovitého tvaru, velká cca 2 mm.

Přesazování

Láčkovice má velmi slabé kořínky, proto ji velmi opatrně přesazujeme jednou za 3 - 5 let.

Rozmnožování

Rostliny se množí buď vegetativně nebo generativně. Vegetativně se láčkovice množí oddělením oddenku nebo oddělením odnoží s celými listovými růžicemi.
Generativně (semeny) se láčkovice množí poměrně obtížně. Semena se vysévají na povrch rašeliny a ke svému vzklíčení potřebují kolísání teplot. klíčí až za několik měsíců. Malé semenáčky mají vysokou úmrtnost a dospělá rostlina vyroste až za 5 let.

Hnojení

Rostliny NEHNOJIT žádnými hnojivy pro venkovní a pokojové rostliny! Všechny masožravé rostliny žijí v půdách, které jsou velmi chudé na živiny. Tyto živiny získávají z polapené kořisti. Kořenový systém masožravek je poměrně málo vyvinutý, slouží hlavně k uchycení rostliny a jako zásobárna vody - živiny se takto pro rostlinu nezískávají.

Krmení

Není bezpodmínečně nutné pro život rostliny. Je to jen jakýsi "pamlsek", kterým rostlince přilepšíte. Pokud jsou rostlinky přes léto ve volném prostoru, nachytají si dostatek potravy sami. Pokud jsou celoročně v bytě, můžete jim "předhodit" např. mouchu 1x za měsíc. Kořist by měla být živá, protože tím jak se chce z pasti dostat ven, tak svým pohybem uvnitř pasti pobídne rostlinku k tomu, aby začala vylučovat trávicí šťávy a kořist tak mohla být následně strávena (její chitinová schránka však zůstane v pasti vždy).